Stichting MeerWonen

Woonfraude

Onrechtmatig gebruik van sociale huurwoningen: dat is woonfraude

Hennepteelt, onderverhuur, de woning leeg laten staan of verhuur aan toeristen is niet toegestaan.

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die hier recht op hebben én die op een wachtlijst staan. MeerWonen bestrijdt woonfraude dan ook actief en kan uw hulp goed gebruiken. Een huurder kan zijn woning kwijtraken en krijgt daarnaast een hoge boete. Het melden van woonfraude kan bij ons via het algemene telefoonnummer van MeerWonen (071) 331 50 00.

Wat is woonfraude?

  • Als de huurder de woning of een gedeelte hiervan verhuurt aan iemand anders, zonder dat MeerWonen daar toestemming voor heeft gegeven.
  • Als de woning lange tijd leeg of onbewoond is, bijvoorbeeld omdat de huurder langdurig in het buitenland verblijft of samenwoont op een ander adres.
  • Als de woning wordt gebruikt voor illegale doeleinden, zoals hennep kweken, drugsverkoop of prostitutie.
  • Als de woning als postadres of opslag wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor criminele activiteiten.

In deze gevallen kan MeerWonen besluiten de woning te ontruimen, zodat deze weer beschikbaar komt voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

MeerWonen bestrijdt woonfraude om de volgende redenen:

  • Een eerlijke woonruimte verdeling met kortere wachtlijsten.
  • Voorkomen van overlast en verval van de woonomgeving en woning.
  • Een veilige en prettige buurt.

Toeristische onderhuur
Toeristische onderverhuur is onder geen voorwaarden toegestaan. Onze woningen zijn gebouwd met gemeenschapsgeld. Ze zijn zéker niet bestemd voor onderverhuur of verhuur aan toeristen, waarbij de huurder er ook nog geld aan verdient. Dit is woonfraude. Wij pakken dit dan ook stevig aan. In het huurcontract staat onderverhuur expliciet vermeld als niet toegestaan.

Hennep en drugs
MeerWonen tolereert geen hennepkwekerijen, andere productiewijzen van drugs en/of handel in drugs. Ook niet voor eigen gebruik. Als blijkt dat hier sprake van is gaan we over tot huisuitzetting.

Wat doen wij met uw melding?

  • Wij nemen iedere melding in behandeling.
  • Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan.
  • Het gemelde adres wordt door ons onderzocht.

Vermoedt u woonfraude?
Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Geef het aan ons door. Dat kan ook anoniem. Belt u ons dan via het algemene nummer (071) 331 50 00 of stuur een e-mail naar woonfraude@stichtingmeerwonen.nl

Heeft u een vermoeden dat mensen in uw buurt hennep kweken of handelen in drugs? Dit kunt u ook melden bij de politie via 0900 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. MeerWonen werkt nauw samen met de wijkagenten.

Items onder Woonfraude

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK