Stichting MeerWonen

Veel gestelde vragen

Ik heb last van mijn buren. Wat te doen?

Woon- en leefgeluiden horen bij het wonen. Maar wat is ‘normaal’ en wanneer heb je ‘last van elkaar’? Als u vindt dat uw buren té luidruchtig zijn, ga dan eerst met ze praten en probeer er samen uit te komen.
Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht schriftelijk melden bij MeerWonen. U kunt hiervoor gebruik maken van het registratieformulier overlast dat u hier kunt downloaden en uitprinten.

Brochure 'Een goede buur'

Registratieformulier overlast
 

Ik heb lichamelijke beperkingen waardoor ik niet goed meer kan functioneren in mijn woning. Wat te doen?

Als u lichamelijke beperkingen krijgt waardoor u bijvoorbeeld moeite heeft met traplopen moet u contact opnemen met het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Kaag en Braassem en gemeente Oegstgeest. De Wmo-consulent bekijkt samen met u of uw probleem opgelost kan worden door een aanpassing van de woning, bijvoorbeeld een traplift. Het is ook mogelijk dat u het advies krijgt om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Met dit advies kunt u een urgentieverklaring aanvragen bij Holland Rijnland. Meer informatie over de urgentieregeling vindt u in de folder van Holland Rijnland die u hier kunt downloaden.

Ik heb met spoed een woning nodig. Wat te doen?

Als er dringende omstandigheden zijn waardoor u met voorrang in aanmerking moet komen voor een sociale huurwoning, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. De voorwaarden om voor urgentie in aanmerking te komen zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening Holland Rijnland. Meer informatie over de urgentieregeling vindt u in de folder van Holland Rijnland die u hier kunt downloaden. Ook op de website woningnethollandrijnland.nl is meer informatie te vinden.

Ik wil mijn woning graag kopen. Kan dat?

Zie de informatie onder het kopje Algemene informatie koopwoningen.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Het geheel of gedeeltelijk onderverhuren van uw woning is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van MeerWonen. Of toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden kan per situatie verschillen. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze woonconsulenten via telefoonnummer (071) 331 50 00.

Ik heb een andere woning op het oog en de huurder daarvan heeft serieuze interesse in mijn woning. Is woningruil mogelijk?

Onder een aantal voorwaarden, waaronder inkomenseisen, is het mogelijk woningruil toe te passen. Lees de toelichting en als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, vul dan het formulier woningruil in.

Toelichting verzoek woningruil

Formulier verzoek woningruil 

Zit er asbest in mijn woning? En wat doet MeerWonen om gezondheidsrisico's te voorkomen?

Asbest kan gevaarlijk zijn. Er zijn daarom veel regels over asbest en veiligheid. De overheid bewaakt die regels actief en MeerWonen gaat secuur en verantwoordelijk met de regels en normen om. In de bijlage zetten we de belangrijkste informatie over asbest, de risico’s en de maatregelen die MeerWonen neemt voor u op een rij. 

Asbest en uw veiligheid

Ik maak me zorgen over mijn buurman. Wat te doen?

Een buurman die ernstig in de war lijkt? Of kleine kinderen die ’s avonds laat nog op straat lopen? Als u zich zorgen maakt over uw buren, meld het dan bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 0900-110 20 40 of met behulp van het elektronische aanmeldingsformulier www.ggdhm.nl.

Ik heb een klacht. Waar kan ik die indienen?

U bent huurder van MeerWonen en het kan gebeuren dat u een klacht heeft. Natuurlijk probeert MeerWonen de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de manier van afhandeling. Bent u uitgepraat met MeerWonen en blijft uw klacht bestaan? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Wonen.

U kunt daarvoor een brief sturen naar Klachtencommissie, maar ook een in de folder van de Klachtencommissie opgenomen klachtenformulier gebruiken. Het is belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft. U kunt de folder en het reglement van de Klachtencommissie Wonen hier downloaden.

Reglement Klachtencommissie Wonen

Formulier Klachtencommissie Wonen

Items onder Veel gestelde vragen