Stichting MeerWonen

Energie besparen

De energieprijzen zijn ongekend hoog. Een deel van onze huurders heeft steeds meer moeite om de energierekening te betalen. Wat doet MeerWonen om huurders hierbij te helpen? We denken graag in duurzame oplossingen, zoals isolatie en het voorkomen van tocht. Zo zorgen we ervoor dat onze woningen minder energie nodig hebben en de warmte beter vasthouden.

Welke acties onderneemt MeerWonen?
MeerWonen wil dat zoveel mogelijk bewoners voordeel hebben van de stappen die we zetten om de woningen te verduurzamen.

  • De eerste stap is het isoleren van de woningen. Dit levert namelijk direct resultaat op en is altijd een goede maatregel, wat er verder ook gebeurt. We pakken als eerste de woningen aan met de slechtste energielabels. Zo verduurzamen we snel de huizen die dit het hardst nodig hebben door het isoleren van gevels, daken, ramen en vloeren. Niet alle duurzaamheidsmaatregelen kunnen overal uitgevoerd worden helaas. Per situatie bekijken we wat wél mogelijk is.
  • Stap twee is dat we vanaf volgend jaar starten met proefprojecten voor de installatie van hybride warmtepompen in woningen.

Welke werkzaamheden heeft MeerWonen eind dit jaar en volgend jaar gepland? Klik hier.

Kosten zo laag mogelijk
Voorop staat dat de huren betaalbaar blijven. Voor de isolatie van de woning vragen wij geen vergoeding. Vanaf volgend jaar starten we met de vervanging van oude installaties door duurzame cv-installaties. Ook daar vragen we geen vergoeding voor. Voor het onderhoud van de zonnepanelen vragen we wel een kleine bijdrage die zit in het vaste bedrag van 9,50 per maand.

Energiecoaches
We helpen onze huurders graag met tips voor het zelf besparen van energieverbruik in de woning. Daarvoor hebben we twee energiecoaches opgeleid. Klik hier voor meer informatie over onze energiecoaches.

Woning-APK
Ook bieden we onze huurders kosteloos een woning-APK aan om de woning te checken op veiligheid. We controleren dan de elektrische installatie, de gasinstallatie en de waterleidingen. Klik hier voor meer informatie over de woning-APK.

Energieneutraal in 2050
Onze ambitie is dat in 2050 al onze woningen CO2-neutraal zijn. Daarom werken we nu hard door aan het verduurzamen van onze bestaande woningen door het isoleren van gevels, daken, ramen en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Dit jaar verbeteren we van 210 woningen de isolatie, eventueel aangevuld met andere duurzaamheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van zonnepanelen. Inmiddels heeft 70% van onze eengezinswoningen zonnepanelen. MeerWonen bouwt nieuwbouwwoningen standaard volgens de huidige bouwnormen. Dit betekent energiezuinig en comfortabel.

Planning komende jaren
Zoals gezegd beginnen we met het verduurzamen van de woningen die het laagste energielabel hebben en werken zo door tot aan woningen met energielabel A. Wilt u weten welk energielabel uw woning heeft? Kijk dan op: Energielabel woningen | Milieu Centraal. Hier kunt u door uw postcode en huisnummer in te voeren direct zien wat het energielabel is. Per complex wordt gekeken welke duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Niet alle duurzaamheidsmaatregelen zijn namelijk bij alle woningen uit te voeren.

Wanneer is mijn woning aan de beurt?
Op de pagina Onderhoud en Service op onze website kunt u zien welke onderhoudswerkzaamheden we voor dit jaar gepland hebben. Zodra de planning voor 2023 beschikbaar is staat deze hier vermeld. Wel geven we hierbij aan dat we voor het uitvoeren van het onderhoud afhankelijk zijn van andere uitvoerende partijen en leveranciers. Gezien de personeelstekorten en vertraging in levering van onderdelen kunnen we niet altijd garanderen dat we alles volgens de planning kunnen uitvoeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Andere veel gestelde vragen leest u hier.

Renovatie, sloop of verduurzamen?
Doordat wij woningen met slechte labels voorrang geven bij de verduurzamingsmaatregelen is het wel belangrijk dat wij kijken naar de toekomst. Bij woningen die binnen 5 tot 7 jaar grootschalig worden aangepakt, bekijken we wat nu nog met beperkte middelen aan maatregelen kan worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van tochtstrips en het dichtmaken van kieren.

Zonnepanelen
Als het mogelijk is plaatsen we tot 7 zonnepanelen op eengezinswoningen. Interesse? Klik hier. Het is niet mogelijk om per huurder van dit aantal af te wijken omdat we daarvoor vaste afspraken met onze leverancier hebben gemaakt.

Vanaf volgend jaar worden er zonnepanelen aangebracht op de grotere appartementengebouwen. De aansluiting van deze zonnepanelen kan zowel op de algemene ruimte als per woning worden uitgevoerd.

Duurzaam verwarmen
Het kabinet zet in op duurzaam verwarmen en op hybride warmtepompen als goede warmteoplossing voor de meeste woningen. In 2023 onderzoekt MeerWonen de mogelijkheden.

Kantoor MeerWonen draagt zelf haar steentje bij
Ook MeerWonen draagt ook haar steentje bij. Ons kantoor is gasloos en het dak ligt vol met zonnepanelen. We hebben in 2020 voor ons kantoor energielabel A behaald. Bijna al onze bedrijfsauto’s zijn elektrisch.

Energieplafond
Tijdens Prinsjesdag op 20 september, is door het kabinet ook het prijsplafond voor de energierekening van huishoudens aangekondigd. Op 4 oktober is de definitieve regeling vastgesteld. Deze regeling gaat officieel in op 1 januari 2023 en geldt tot en met 31 december 2023. Om alle inwoners van Nederland de komende maanden ook financieel te steunen komt er in november en december een energiecompensatie van 190 euro per maand. Dit bedrag wordt verrekend door de energiemaatschappijen. Meer hierover is te lezen op de website van de Rijksoverheid en Energievergelijk.nl

Eenmalige energietoeslag
De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. De gemeente mag tot eind 2022 een eenmalige energietoeslag geven aan inwoners die aan de voorwaarden voldoen om voor deze toeslag in aanmerking te komen.

Energiebespaaractie
Inwoners van de gemeente Kaag en Braassem kunnen tot 70 euro subsidie ontvangen bij het treffen van kleine energiebesparende maatregelen. Samen met u wil de gemeente aan de slag om vandaag nog te starten met het besparen van energie, zoals het plaatsen van ledlampen en radiatorfolie. Hierdoor verlaagt u uw energierekening en stoten we samen minder CO2 uit. Deze subsidieregeling geldt voor zowel woningeigenaren als huurders. Kijk voor meer informatie over de energiebespaaractie en alle voorwaarden op: duurzaambouwloket.nl/rrew-kaag-en-braassem. U kunt ook bellen met 072-7433956. 

Zelf energie besparen
Voor tips om te besparen op uw energieverbruik verwijzen we u graag naar de pagina tips energie besparen.

Hulp op gebied zorg, welzijn en bijstand
Het kan lastig zijn om de weg te vinden in het oerwoud van ingewikkelde regelingen, wetten en instellingen. Daar is iets op bedacht. Stel dat u als inwoner van Kaag en Braassem een beroep wilt doen op bepaalde hulp, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een Meedenker zijn. Een Meedenker is een opgeleide vrijwilliger die inwoners van Kaag en Braassem gratis ondersteunt en meedenkt. Dit geldt ook voor hulp bij zaken als jeugdhulp, welzijn, (preventieve) zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Klik  hier voor de link naar de site van de gemeente.

Op de site van de gemeente Oegstgeest staat informatie over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en bijstand. Zorg, welzijn en bijstand - Gemeente Oegstgeest

 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK